Trygg Ridsport  Policy

 

Här på RKF vill vi skapa en miljö där alla kan känna sig trygga och välkomna.

Vi är goda förebilder som hälsar på varandra, håller god ton mot varandra, visar varandra respekt och har ett positivt bemötande.

Vi pratar inte om varandra utan med varandra.

Vi visar hänsyn mot varandra och mot hästarna.

När någon glömmer bort våran hästhållningspolicy eller vår gemensamma  värdegrund, hjälps vi åt att påminna varandra direkt där och då.


*  Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa.

*  Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

*  Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft

*  Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö

*  Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas

*  Vi välkomnar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.


*  Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt för inför omvärlden.

*  Jag behandlar alla hästar med respekt.

*  Jag ser till att hästen finns i en trygg miljö och jag reagerar om den far illa.

*  Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.


*  Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

*  Jag visar respekt för alla människor.

Jag bekräftar och berömmer andra.

*  Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.

*  Jag är en god förebild för ridsporten.

*  Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.


Idrottsrörelsen, och därmed Ridsporten, följer FN:s barnkonvention som även är en lag i Sverige. Alla beslut vi som förening fattar ska utgå från barnens bästa.