LEDARE

Att vara ledare, styrelseledamot, ridlärare är ingen rättighet, det är ett förtroendeuppdrag. För att föreningen ska känna sig trygg med de personer som får ett ledar-/tränaruppdrag ska följande verktyg användas:

· Ansvariga

Styrelsen utser två personer som ansvarar för hanteringen av registerutdrag och att nya ridlärare/ledare informeras. Registerutdrag ska visas av alla ledare över 15 år.

· Registerutdrag

Föreningar som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet ska begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, är över 15 år och om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Det begränsade utdraget:

· visar grova brott som begåtts från idag och 10 år tillbaka: mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.

· är giltigt 1 år och får användas och visas upp för flera intressenter

· är gratis att beställa hem

· ska visas upp i original

· Behandling av registerutdraget:

Ansvariga personer i föreningen informerar och begär in begränsat utdrag från belastningsregistret för nya ledare/ridlärare samt löpande vartannat år för befintliga ledare/ridlärare. Ledaren/ridläraren beställer själv via Polisen.

UTBILDNINGSPLAN

• Vår förening arbetar årligen med en utbildningsplan för styrelse, ridlärare, ledare och aktiva inom föreningen för att medvetengöra och utbilda föreningens medlemmar i policyn för Trygg Idrott/Trygg Ridsport.

·         Basutbildningen – svenska ridsportförbundet (Styrelse+Ridlärare+Ledare)

·         Teoriveckor- ta upp ämnet Trygg ridsport . (Alla medlemmar)

UPPFÖLJNING

Styrelsen kontrollerar årsvis att policyn är aktuell och att den efterlevs.