Bilaga 1, Stallpass i privatstallet hos
Ryttarkamraterna Finspång, ordinarie rutiner*)

*) Dessa rutiner gäller fram tills dess att en långsiktig lösning har beslutats av RKF’s styrelse. Detsamma gäller den extra avgift på 200 SEK/mån, som tas ut om det är intag av en personal och två 400 kr.

Morgonfodring och utsläpp, 2 personer

Hästarna fodras (hö och morgonhink) och släpps ut mellan 05.30-8.00

Ta med eventuellt tomma påsar tillbaka till stallet.

Tiden kan variera lite beroende på årstid och mörker. Vill man ha ut hästen annan tid får man själv ansvara för att ta ut hästen.

Man kan välja att få ett täcke avtaget eller påtaget i samband med fodringen, samt benskydd/boots påsatta. Detta ska i så fall skrivas upp på tavlan

Vid utsläpp vintertid tas lock av från vattenbaljorna i hagarna. Efter utsläpp ska stallet sopas. Morgonfodraren ansvarar för att släcka ytterbelysningen (stallplan) när det blir ljust.

Lunchfodring, 1 person

Kl. 12.30

Sköts måndag-fredag av ridskolepersonal.

Höet placeras i högar längst med staketet, den som fodrar ska inte behöva gå in i hagen. De tomma påsarna läggs tillbaka i lådorna igen så de inte kan blåsa iväg.

De uppstallade ansvarar själva för att lunchpåsar finns vid respektive hage.

Sköts måndag-fredag av ridskolepersonal. Undantag de 4 veckor under sommaren när stallpersonalen har semester samt arbetsfria/röda dagar (se avtalet).

De uppstallade ansvarar själva för att fyllda lunchpåsar finns vid respektive hage.

Insläpp, 2 personer

Vintertid påbörjas insläpp tidigast kl. 15.00, senast kl. 15.30*)

Sommartid påbörjas insläpp tidigast kl. 16.00, senast kl. 17.00*)

Lägg ut eftermiddagsfoder i boxarna, ställ ut insläppsskylten. Ta in hästarna från hagarna. Ta in insläppsskylten. Täcka av dom hästar som ej ska ha täcke (ska framgå av tavlan).

Vill man ha in hästen annan tid får man själv ansvara för att ta in hästen. Andra tider kan kommas överens om mellan dom uppstallade vid tex julafton, nyårsafton eller extremt kallt väder.

*) Om det är så få uppstallade att ridskolepersonalen är med och sköter del av eller hela insläppet på vardagar så anslås tiden för insläpp för aktuella veckor av ridskolepersonalen. Tiden måste då anpassas efter arbetstider och lektionsverksamheten. Täcken och skydd tas ej ev.

Kvällsfodring, 1 person

Tidigast kl. 20.00, senast kl. 21.00

Dela ut kvällsfodret och sopa gödselrampen. Den som kvällsfodrar har ansvar för att belysningen till uteridbanan och parkeringen släcks för natten.


Antal stallpass för privatuppstallade i privatstallet hos Ryttarkamraterna Finspång

Uträkningen är gjord i syfte att kunna garantera uppstallade i privatstallet att de som maximalt kommer ha i snitt 16 stallpass/uppstallad o månad.

Vid 11–13 uppstallade har varje uppstallad 12–15 pass

Beräknat på ordinarie rutiner

(160,3 pass/månad= 13 uppstallade ger 12,3 pass/uppstallad, 12 uppstallade ger 13,3 pass/uppstallad, 11 uppstallade ger 14,5 pass/uppstallad)

Vid 9–10 uppstallade har varje uppstallad 13-15 pass

Beräknat på ordinarie rutiner förutom att det är 1 person från kollektivstallet, istället för 2 som har insläpp på vardagar.

Ridskolepersonal hjälper tillsammans med 1 uppstallad till med att leda in hästarna på vardagar. Personalen hjälper inte till med att ta av eller på täcken och skydd. Tiden för insläpp styrs av personalens arbetstider/lektionstider. En kostnad på 100 kr/månad och häst tillkommer.

(138,6 pass/månad= 10 uppstallade ger 13,8 pass/uppstallad, 9 uppstallade ger 15,4 pass/uppstallad)

Vid 6–8 uppstallade har varje uppstallad 12-16 pass

Beräknat på ordinarie rutiner förutom att insläppet sköts helt av ridskolepersonal på vardagar samt att det är 1 person istället för 2 som har morgon/ut.

Ridskolepersonal leder ensam in hästarna på vardagar. Personalen hjälper inte till med att ta av eller på täcken och skydd. Tiden för insläpp styrs av personalens arbetstider/lektionstider.

(99,6 pass/månad= 8 uppstallade ger 12,4 pass/uppstallad, 7 uppstallade ger 14,2 pass/uppstallad, 6 uppstallade ger 16,6 pass/uppstallad)