RISKZONER

Vi som förening arbetar aktivt med att identifiera riskzoner där det finns risk för att mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp och våld kan uppstå.

Följande riskzoner har föreningen gått igenom och identifierat:

·       Omklädningsrummet

·       Stallet

·       Ridhus/Ridbana

·       Läktaren

·       Cafeteria/teorirum

·       Sociala medier

*  När vi representerar föreningen, eller har föreningskläder, på oss skall vi alltid tänka efter före på hur vi bemöter andra, vilka beteenden som är lämpliga samt vad vi skriver och kommenterar på internet.

*   Omklädningsrummet: Det är aldrig tillåtet att fota eller filma i omklädningsrummet.

*   Sociala medier: Vi tänker alltid efter före vad vi skriver och publicerar på sociala medier, vad eller vem som visas i bild och varför samt vad eller vem som inte visas och varför. Om det bildas nya grupper på sociala medier som har med föreningen eller grupper/lag att göra, skall alla få vara med. Kontinuerligt arbete med bemötande av och respekt för varandra är viktigt i våra lag/grupper.

*   Stall: Under lektionstid finns alltid myndig person på plats.

*   Ridhus/Ridbana: Vid all ridning i grupp är det inte tillåtet att fota eller filma utan instruktörs och deltagares tillåtelse. Om det är minderåriga deltagare är det målsman som måste ge tillåtelse.

*   Läktare/cafeteria/teorirum: visa hänsyn mot de som rider. Fota eller filma aldrig utan samtycke. 

 

I samtliga riskzoner får man ej fota eller filma utan någons samtycke, kontaktlistor sitter uppe i varje riskzon om något oönskat har hänt.