Rkf logga Hem Ryttarkamraterna 

RKf`s klubbpolicy


Vår kärnverksamhet

Föreningens mål är att driva grundläggande häst- och ridutbildning med hög kvalitet för barn, ungdomar och vuxna i alla kategorier av ryttare. Utbildningen sker med välutbildad personal på lektioner, på ridläger och vid tävlingar som arrangeras för klubbens medlemmar samt vid tävlingar enligt Svenska Ridsportförbundets krav och regelverk. Säkerhet, trygghet och miljöhänsyn är av högsta prioritet för både medlemmar, personal och våra hästar. Utifrån dessa grunder ska föreningen möjliggöra en utveckling från lektionsryttare till erfaren ryttare med lämplighet att ha egen häst eller att vara medryttare. Föreningen ska då kunna erbjuda privatuppstallning som därmed säkerställer bredden och kompetensen för föreningens fortlevnad.

Till för alla

Föreningens verksamhet är tillgänglig och välkomnande för alla barn, ungdomar och vuxna med eller utan funktionshinder. Anläggningen ska fungera både som en kvalificerad träningsanläggning och som en fritidsgård där alla medlemmar ska kunna närvara i gemenskapen, samarbeta och delta på sektionernas arrangemang.