OM NÅGOT OÖNSKAT HAR HÄNT

HANDLINGSPLAN i fem steg

När en händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts:

Kontaktas i följande ordning:

1 Bodil Lindqvist: Ordförande i styrelsen 070-9462543

2 Elisabeth Svedemark: Ridskolechef, rkf.ridskolechef@hotmail.com

3 Ammi Widerström: Styrelsemedlem

 

1. Skaffa en bild av läget

Vad har hänt? Vilka är inblandade? Är det akut, se till att säkra miljön för den som är utsatt. Undvik att själva försöka utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett polisärende är det viktigt att ni inte har påverkat inblandade personer. Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande:

• Ta omedelbar kontakt med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes familj ska socialtjänsten istället kontaktas.

• Identifiera om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet.

Om förövaren finns i föreningen är det viktigt att tänka på följande:

• Har förövaren ett förtroendeuppdrag (styrelsepost/ledare/tränare) i någon form ska den personen ta ”time out” under pågående utredning.

• Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett lagbrott – anmäl också till Socialtjänsten.

2. Är det ett brott? Om ja, polisanmäl. Vid osäkerhet - kontakta polisen för rådgivning. Om det inte är ett lagbrott, undersök om det kan vara ett brott mot föreningens, Svenska Ridsportförbundet eller Riksidrottsförbundets stadgar. Om ja, anmäl till Svenska Ridsportförbundet.

Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott så bör ni själva försöka reda ut vad som hänt och sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Känner ni er osäkra så ta kontakt med ÖRF distriktskonsulent, ert SISU-distrikt eller kontaktpersonen för Trygg idrott på RF.

3. Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, tränare, föreningsstyrelse, eventuellt andra inblandade och eventuell förövare. Nätverket nedan finns som förslag på olika typer av stöd.

4. Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av information det ska vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.

5. Följ upp situationen och de inblandade så länge situationen kräver. ÖRF och RF-SISU finns till som stöd för föreningen i detta.

Nätverk

Föreningen har följande kontaktuppgifter om något oönskat sker:

SOS Alarm 112 Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott 010-476 50 23, lolita.bladh@rfsisu.se

Bris stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42 RF, Visselblåsartjänst https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

RF, Idrottsombudsmannen 08-627 40 10 Sv Ridsportförbundets Medlemsombudsman 0220-45600, medlemsombudsman@ridsport.se Östergötlands Ridsportförbund: 010-457 50 80 (Anette)

Polis (ej pågående el. nyligen inträffat brott) :114 14

Sjukvårdsrådgivning: 1177

Socialtjänst - orosanmälan 0122-85000kvällstid+helger : 011-15 22 83

Barn- och ungdomspsykiatri: 1177

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Brottsofferjouren: 116 006

Socialjouren: 0122-85000

Ungdomsmottagningen: 010-103 31 18

Arbete mot hedersrelaterat våld: hedersfortryck.se

RFSL (Inkludering): 08-501 62 900