Brandinformation

RUTINER VID BRAND OCH UTRYMNING

Varna-Rädda-Larma-Utrym-Släck

Varna personer som riskerar att bli skadade

Rädda först de personer som är i uppenbar fara.

Larma brandkåren via telefon 112 och svara på larmoperatörens frågor. Meddela räddningsledningen var återsamlingsplatsen är.

Utrym via närmast säkra utrymningsväg. Tänk på att ett lugnt uppträdande ofta räddar liv i en katastrofsituation. Medlemmar hänvisas till lilla dressyrbanan. Ridläraren ansvarar för inräkningen av barn ifrån sin lektion. Går det så släpp ut hästarna

Ridläraren/stallpersonal rapporterar till brandbefäl att alla är ute eller om någon saknas Återvänd inte in i byggnaden förrän tillåtelse har lämnats av brandbefäl eller personal.

Släck branden om det bedöms möjligt endast vuxna personer. Släckutrustning finns på platser som markerats på utrymningsplanerna. Stäng om möjligt dörrar och fönster till den lokal där det brinner.

 

Brand i stallet

Varna-Rädda – Larma – Släcka

Sker branden under tiden det är verksamhet på ridskolan är den ridläraren som arbetar som har huvudansvaret för att försöka rädda människor och hästar. 

Se till att informera ridläraren så snabbt som möjligt vid brand!

1. Varna

Varna alla som befinner sig på anläggningen. 

2. Rädda

Rädda de människor eller djur som är i omedelbar fara. 
Se till att alla hästar släpps i en hage och kontrollera att alla människor är i säkerhet.

Hästarna leds alt släpps ut sina vanliga hagar

3. Larma

Ring 112 och larma. Meddela kortfattat var det brinner och om det finns någon häst eller människa instängd.

4. Släcka

En mindre brand går att släcka själv, använd brandsläckare.  Lyckas du inte, invänta brandkåren. Se till att stänga in branden.

5. Utrymning

Uppsamlingsplats för människor, är dressyrbanan nedanför lägerstugan.

Tänk på!

Stäng alla dörrar till stallet samt hagar när hästarna släpps ut!
Hästar är flockdjur, dom dras till tryggheten i stallet, även om det brinner.  


Brand i ridhuset

Rädda – Larma – Släcka

Sker branden under tiden det är verksamhet på ridskolan är den ridläraren som arbetar som har huvudansvaret för att försöka rädda människor och hästar. 

Se till att informera ridläraren så snabbt som möjligt!

1. Varna

 Varna alla som befinner sig på anläggningen. 

2. Rädda

Alla ridande sitter av sina hästar. Hästarna leds ut i dörren som är längst bort från branden.

Hästarna leds ut till: leds ut till antingen hagar vid privatstallet eller ridskolestallet

Starta utrymning av stallet enligt Brand i stallet!

3. Larma

Ring 112 och larma. Meddela kortfattat var det brinner och om det finns någon häst eller människa instängd.

4. Släcka

En mindre brand går att släcka själv, använd brandsläckare. Lyckas du inte, invänta brandkåren. Se till att stänga in branden.

5. Utrymning

Uppsamlingsplats för människor, är vid dressyrbanan nedanför lägerstugan.

Tänk på!  Stäng alla dörrar till stallet samt hagar när hästarna släpps ut!
Hästar är flockdjur, dom dras till tryggheten i stallet, även om det brinner.