Rkf logga Hem Ryttarkamraterna 

Ryttarmärken.


Minirider

Krav på ledare som tillhandahålls av föräldern

Ridning

·        Öva på att borsta, sadla och tränsahästen med hjälp

·        Sits och balans i skritt och trav samt överbommar och ute i skogen

·        Kunna göra halt ifrån skritt och sätta igång igen

·        Lättridning och nedsittning itrav

·        Tränar på lodrät sits och lättsits, två punktsits

·        Ridning utanstigbyglar i skritt

·        Enklare ridvägar i skritt och trav: Fyrkantsspåret, Medellinjen, Vänd snett igenom

·        Rider på led med ”tätryttare”, ledare och tränar på att hållaavstånd

·        Skritta och trava över bommar med ledare

 Teori

·        Regler i stallet, säkerhet

·        Borstning, rykt, hovkratsning 

·        Sadeln och tränsets delar

·        Att sadla och tränsa

·        Att ta av och på grimman

·        Utrustningens skötsel

·        Hästens stallmiljö och stallets skötsel

·        Hästens enklare delar

·        Hästens färger

·        Beteende, hur ser hästen ute när den är arg, ledsen, glad etc.

·        Leda hästen

·        Rutiner för uppställning på medellinje och ridhusregler.

·        Regler för uteritt

Märke 1

Krav på ledare som tillhandahålls av föräldern

Ridning

·        Öva på att borsta, sadla och tränsahästen själv

·        Öva på att med hjälp leda hästen till ridhuset

·        Tränar på att sitta uppsjälv

·        Tränar på att rida utanledare i skritt och trav

·        Kunna sitta i lodrätt sits och två punktsits.

·        Testa galopp med ledare

·        Enklare ridvägar i skritt och trav, plus: Vänd rätt över ridbanan,Hörnlinjen

·        Börja med olika volter i skritt

·        Inverkan på hästen genom noggranna ridvägar

·        Enklare bommar i skritt otrav

·        Börjar med att rida utan ”tätryttare”

 

Teori

·        Regler i stallet, säkerhet

·        Borstning, rykt, hovkratsning 

·        Sadeln och tränsets delar

·        Att sadla och tränsa

·        Att ta av och på grimman

·        Hästens enklare delar

·        Hästens färger

·        Beteende, hur ser hästen ute när den är arg, ledsen, glad etc

·        Leda hästen

·        Rutiner för uppställning på medellinje och ridhusregler

·        Ridbanans enklaste ridvägar

·        Gått igenom ridsportens ledstjärnor

Märke 2

Ridning

·        Mestadels själv borsta, sadla och tränsahästen

·        Kunna leda hästen på ett korrekt sätt till ridhuset

·        Sitta upp själv och träna på att ändra stiglädersjälv

·        Fortsätta med inverkan på hästen genom noggranna ridvägar,framåtdrivning och förhållning

·        Variera sitsen

·        Öva på att sitta på rätt sittben

·        Rida på volterna

·        Övar galopp på fyrkantspåret en och en med/utan ledare

·        Träna på serpentin och volt tillbaka i skritt

·        Kunna rida de enklare ridvägar i trav med precision på bra ridvägar 

·        Trava utan stigbyglar

·        Travhoppning och enstaka hinder igalopp

·        Rida utantättryttare

·        Kan rida enklare banor i skritt och trav

 

Teori

·       Flera kroppsdelar

·        Enklare visitation

·        Olika hinder

·        Foder

·       Hästens stallmiljö och stallets skötsel

·       Utrustningens skötsel

·        Hästens utrustning

Märke 3

Ridning

·        Borsta, sadla och tränsa hästensjälv

·        Sitta upp utan hjälp och ändra stigläder på korrekt sätt till passandelängd utan hjälp

·        Tränar på att ha hästen rätt ställd i hörnen och volter, innerskänkelnsbetydelse

·        Tränar att galoppera utanstigbyglar

·        Börja med att se vilken galopp man rider i

·        Ridning på raka och böjda spår med hästen rättställd i trav

·        Kunna sitta på rätt sittben

·        Fortsätta med inverkansridning - kontroll påhästen, tempoväxlingar och övergångar

·        Ryttarens olika skänkeltryck ochtygeltag

·        Börja med sidförandeinverkan i skritt och trav

·        Tränar på att rida volter igalopp

·        Introducera halvhalt

·        Börja med framdelsvändning

·        Dressyr: Rider delar urdressyrprogram

·        Hoppning: Balans, rytm och följsamhet. Hinder i följd. Olikahindertyper.

 

Teori

·        Stallmiljö

·        Dekorativ hästvård

·        Foderlära

·        Hästens beteende

·        Ridhusregler, allemansrätten

·        Visitation

·        Hindertyper

·        Anatomi, mer ingående av hela hästen.

·        Regler för uteritt

 

Märke 4 

Ridning

·        Kunna länga stigbyglarna själv med foten i stigbygeln

·        Ryttarens olika hjälper: Veta hur hjälperna tas och varför, både teoretiskt och praktiskt

·        Förstå vad som menas med att rida hästen lösgjord

·        Ridning på raka och böjda spår med hästen rättställd i alla gångarter

·        Arbetar för att inverka till att hästen bär sig i ändamålsenlig form och balans, teoretiskt ochpraktiskt

·        Sidförande inverkan, skänkelvikning, framdelsvändning, motställda hästar och förvänd galoppintroduceras

·        Börjar med bogen in och tagen bakdel

·        Börja med rakriktning, få hästen att spåra

·        Hoppning: Inverkan på hästens galoppsprång, rida olika serier på rakaoch böjda spår.Banhoppning.

·        Uteritt i allagångarter

·        Med målsmans hjälp och godkännande finns nu möjlighet att deltaga på Pay & Ride/Jump

 

Teori

·        Hästens exteriör.

·        Skelett

·        Hästens hovvård.

·        Kunskaper i hästens historia, utveckling och beteende.

·        Kunskaper om tävlingsreglementet i hoppning och dressyr.

·        Transport av häst.


Märke 5 

Ridning

• Rida olika typer av hästar i form och balans

• Förståelse för innebörden av, samt behärska tekniken för rakriktning

• Kan jobba hästen lösgjord

• Tränar på att individuellt rida en väl planerad framridning anpassad för sin häst

• Dressyrprogramsträning

• Dressyr: Öppna, sluta, bakdelsvändning och enkla byten

• Hoppning: Hopphästens gymnastiska arbete och form. Säsongsanpassad hoppning. Olika hindertyper.

• Terränghoppning

Teori

• Hästens inre organ såsom matsmältningsorganen och hästens muskler och senor.

• Hästens tänder och bettets inverkan i hästens mun.

• Sjukdomar, hältor och stallovanor.

• Sårvård

• Parasiter, avmaskning.

• Räkna foderstater.

• Häst vid hand

• Anatomi- skelettet.


Brons 

Ridning

Färdighetsutveckling upp till La dressyr och 90 cm i hoppning.