Rkf logga Hem Ryttarkamraterna 

Ryttarmärken.


Minirider

Krav på ledare som tillhandahålls av föräldern

Ridning

· Öva på att borsta, sadla och tränsahästen med hjälp

· Sits och balans i skritt och trav samt överbommar och ute i skogen

· Kunna göra halt ifrån skritt och sätta igång igen

· Lättridning och nedsittning itrav

· Tränar på lodrät sits och lättsits, två punktsits

· Ridning utanstigbyglar i skritt

· Enklare ridvägar i skritt och trav: Fyrkantsspåret, Medellinjen, Vänd snett igenom

· Rider på led med ”tätryttare”, ledare och tränar på att hållaavstånd

· Skritta och trava över bommar med ledare

 Teori

· Regler i stallet, säkerhet

· Borstning, rykt, hovkratsning

· Sadeln och tränsets delar

· Att sadla och tränsa

· Att ta av och på grimman

· Utrustningens skötsel

· Hästens stallmiljö och stallets skötsel

· Hästens enklare delar

· Hästens färger

· Beteende, hur ser hästen ute när den är arg, ledsen, glad etc.

· Leda hästen

· Rutiner för uppställning på medellinje och ridhusregler.

· Regler för uteritt

Märke 1

Krav på ledare som tillhandahålls av föräldern

Ridning

· Öva på att borsta, sadla och tränsahästen själv

· Öva på att med hjälp leda hästen till ridhuset

· Tränar på att sitta uppsjälv

· Tränar på att rida utanledare i skritt och trav

· Kunna sitta i lodrätt sits och två punktsits.

· Testa galopp med ledare

· Enklare ridvägar i skritt och trav, plus: Vänd rätt över ridbanan,Hörnlinjen

· Börja med olika volter i skritt

· Inverkan på hästen genom noggranna ridvägar

· Enklare bommar i skritt otrav

· Börjar med att rida utan ”tätryttare”

 

Teori

· Regler i stallet, säkerhet

· Borstning, rykt, hovkratsning

· Sadeln och tränsets delar

· Att sadla och tränsa

· Att ta av och på grimman

· Hästens enklare delar

· Hästens färger

· Beteende, hur ser hästen ute när den är arg, ledsen, glad etc

· Leda hästen

· Rutiner för uppställning på medellinje och ridhusregler

· Ridbanans enklaste ridvägar

· Gått igenom ridsportens ledstjärnor

Märke 2

Ridning

· Mestadels själv borsta, sadla och tränsahästen

· Kunna leda hästen på ett korrekt sätt till ridhuset

· Sitta upp själv och träna på att ändra stiglädersjälv

· Fortsätta med inverkan på hästen genom noggranna ridvägar,framåtdrivning och förhållning

· Variera sitsen

· Öva på att sitta på rätt sittben

· Rida på volterna

· Övar galopp på fyrkantspåret en och en med/utan ledare

· Träna på serpentin och volt tillbaka i skritt

· Kunna rida de enklare ridvägar i trav med precision på bra ridvägar

· Trava utan stigbyglar

· Travhoppning och enstaka hinder igalopp

· Rida utantättryttare

· Kan rida enklare banor i skritt och trav

 

Teori

· Flera kroppsdelar

· Enklare visitation

· Olika hinder

· Foder

· Hästens stallmiljö och stallets skötsel

· Utrustningens skötsel

· Hästens utrustning

Märke 3

Ridning

· Borsta, sadla och tränsa hästensjälv

· Sitta upp utan hjälp och ändra stigläder på korrekt sätt till passandelängd utan hjälp

· Tränar på att ha hästen rätt ställd i hörnen och volter, innerskänkelnsbetydelse

· Tränar att galoppera utanstigbyglar

· Börja med att se vilken galopp man rider i

· Ridning på raka och böjda spår med hästen rättställd i trav

· Kunna sitta på rätt sittben

· Fortsätta med inverkansridning - kontroll påhästen, tempoväxlingar och övergångar

· Ryttarens olika skänkeltryck ochtygeltag

· Börja med sidförandeinverkan i skritt och trav

· Tränar på att rida volter igalopp

· Introducera halvhalt

· Börja med framdelsvändning

· Dressyr: Rider delar urdressyrprogram

· Hoppning: Balans, rytm och följsamhet. Hinder i följd. Olikahindertyper.

 

Teori

· Stallmiljö

· Dekorativ hästvård

· Foderlära

· Hästens beteende

· Ridhusregler, allemansrätten

· Visitation

· Hindertyper

· Anatomi, mer ingående av hela hästen.

· Regler för uteritt

 

Märke 4

Ridning

· Kunna länga stigbyglarna själv med foten i stigbygeln

· Ryttarens olika hjälper: Veta hur hjälperna tas och varför, både teoretiskt och praktiskt

· Förstå vad som menas med att rida hästen lösgjord

· Ridning på raka och böjda spår med hästen rättställd i alla gångarter

· Arbetar för att inverka till att hästen bär sig i ändamålsenlig form och balans, teoretiskt ochpraktiskt

· Sidförande inverkan, skänkelvikning, framdelsvändning, motställda hästar och förvänd galoppintroduceras

· Börjar med bogen in och tagen bakdel

· Börja med rakriktning, få hästen att spåra

· Hoppning: Inverkan på hästens galoppsprång, rida olika serier på rakaoch böjda spår.Banhoppning.

· Uteritt i allagångarter

· Med målsmans hjälp och godkännande finns nu möjlighet att deltaga på Pay & Ride/Jump

 

Teori

· Hästens exteriör.

· Skelett

· Hästens hovvård.

· Kunskaper i hästens historia, utveckling och beteende.

· Kunskaper om tävlingsreglementet i hoppning och dressyr.

· Transport av häst.


Märke 5

Ridning

• Rida olika typer av hästar i form och balans

• Förståelse för innebörden av, samt behärska tekniken för rakriktning

• Kan jobba hästen lösgjord

• Tränar på att individuellt rida en väl planerad framridning anpassad för sin häst

• Dressyrprogramsträning

• Dressyr: Öppna, sluta, bakdelsvändning och enkla byten

• Hoppning: Hopphästens gymnastiska arbete och form. Säsongsanpassad hoppning. Olika hindertyper.

• Terränghoppning

Teori

• Hästens inre organ såsom matsmältningsorganen och hästens muskler och senor.

• Hästens tänder och bettets inverkan i hästens mun.

• Sjukdomar, hältor och stallovanor.

• Sårvård

• Parasiter, avmaskning.

• Räkna foderstater.

• Häst vid hand

• Anatomi- skelettet.


Brons

Ridning

Färdighetsutveckling upp till La dressyr och 90 cm i hoppning.