Rkf logga Hem Ryttarkamraterna 

Trivselregler på anläggningen!


·  Vi hälsar på varandra

· Vi ska tänka på hur vi bemöter varandra i stallet och ridhuset och hur vi framför saker

· Vi skyller inte hästarnas eventuella beteenden på ägaren

· Vi respekterar att vi alla har dåliga dagar, bättre att tala om att man har en sådan dag

· Om vi undrar över något eller vill framföra något, gå direkt till den det gäller, vi pratar med varandra inte om varandra

· Facebook ska vara en informationssida, inte där vi diskuterar och kritiserar, gäller även andra forum som ex. messenger

 ·  Vi följer Svenska ridsportens ledstjärnor.

Hästen

·Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden.

·Jag behandlar alla hästar med respekt.

·Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa.

·Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av.

·Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen.

Människan

·Jag visar respekt för alla människor.

·Jag bekräftar och berömmer andra.

·Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller.

·Jag är en god förebild för ridsporten.

·Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler.